หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาบุคลากร การใช้ GOOGLE APPS FOR EDUCATION เพื่อประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้และการปฎิบัติงานแบบออนไลน์
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ และคณะครู กศน. ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร การใช้ GOOGLE APPS FOR EDUCATION เพื่อประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้และการปฎิบัติงานแบบออนไลน์ วันที่ 12 ก.ค. 2564 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. อ.เรณูนคร จ.นครพนม

.
.
.
.