หัวข้อข่าว : 22 ก.ค.64 นางประภาศรี เปาวัลย์ ได้รับมอบจาก นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ ผอ. กศน. อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร “เสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน” ณ กศน.ตำบลควนปริง หมู่ที่ 5 ตำบลควนปริง จัดโดย กศน.ตำบลควนปริง
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน. ตำบลควนปริง ได้รับมอบจาก นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ ผอ. กศน. อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร “เสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน” ณ กศน.ตำบลควนปริง หมู่ที่ 5 ตำบลควนปริง จัดโดย กศน.ตำบลควนปริง

.
.
.
.