หัวข้อข่าว : ตีฆ้องร้องป่าว ข่าวชาว กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วัน ศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางชลธิชา โคตรชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวศศิวิมล อิศรานนท์ ข้าราชการครู นางวิไลพร เกตุพัด ครู กศน.ตำบลหนองปลาปาก นางสาวพรพิมล โคธิเสน ครู กศน.ตำบลหนองปลาปาก และนายนพดล โคตรชมภู ครู กศน.ตำบลหนองปลาปาก “เข้าร่วมพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้งาน Application สำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 4 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้บุคลากร ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน การอบรม การประชุม และกิจกรรมอื่นๆ ณ ห้องประชุม เพชรนาคา สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย และห้องประชุม สองฝั่งโขง กศน.อำเภอเมืองหนองคาย

.
.
.
.