หัวข้อข่าว : วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโกลก มอบหมายให้นางสาวรอฮานา อาแว ครูกศน.ตำบลปูโยะ ปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโกลก มอบหมายให้นางสาวรอฮานา อาแว ครูกศน.ตำบลปูโยะ ปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1.จัดการเรียนการสอนในรูปออนไล์ผ่านกลุ่มไลน์ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 2. จัดพิมพ์ใบงานครั้งที่1

.
.
.
.