หัวข้อข่าว : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นางสาวรอฮานา อาแว ครูกศน.ปูโยะ ปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นางสาวรอฮานา อาแว ครูกศน.ปูโยะ ปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. พิมพ์งานเอกสาร 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้1/2564

.
.
.
.