หัวข้อข่าว : วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นายอับดุลรอแม สะมะแอ ครูอผู้ช่วย รับผิดชอบ สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์ ปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม กา
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นายอับดุลรอแม สะมะแอ ครูอผู้ช่วย รับผิดชอบ สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์ ปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มาปฏิบัติงาน 10% จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1.จัดทำสารรับรู้และลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์ให้เป็นปัจจุบัน 2.จัดทำข้อมูลสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลผู้เรียน เพื่อส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 3.บันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลใน กศน.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

.
.
.
.