หัวข้อข่าว : วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวรอฮานา อาแว ครูกศน.ตำบลปูโยะ ปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของ
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวรอฮานา อาแว ครูกศน.ตำบลปูโยะ ปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มาปฏิบัติงาน 10% จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในรูปแบบ On-demand ผ่านแชทกลุ่มกศน.ตำบลปูโยะ ระดับม.ปลาย ในรายวิชา ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน พร้อมทั้งให้ทำใบงานโดยให้นักศึกษาส่งงานตามความสะดวก เขียนแล้วถ่ายรูปส่ง

.
.
.
.