หัวข้อข่าว : วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบแมสก์ให้กับบุคลากร กศน.อำเภอแว้ง ที่ได้มาร่วมรับประทานอาหารแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้ย้าย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบแมสก์ให้กับบุคลากร กศน.อำเภอแว้ง ที่ได้มาร่วมรับประทานอาหารแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้ย้าย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

.
.
.
.