หัวข้อข่าว : วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นางสาวรอฮานา อาแวครูอาสาฯตำบลปูโยะ ปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-1
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นางสาวรอฮานา อาแวครูอาสาฯตำบลปูโยะ ปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มาปฏิบัติงาน 10% จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับ ม. ตัน

.
.
.
.