หัวข้อข่าว : วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อชี้แจ้งและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย และการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโ
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อชี้แจ้งและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย และการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

.
.
.
.