หัวข้อข่าว : วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวรอฮานา อาแว จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านไลน์กลุ่มนักศึกษา ตำบลปูโยะ ในรายวิชาภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย ณ กศน.ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวรอฮานา อาแว จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านไลน์กลุ่มนักศึกษา ตำบลปูโยะ ในรายวิชาภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย ณ กศน.ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

.
.
.
.