หัวข้อข่าว : การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการ ทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ตำบลท่าสวรรค์
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายฉัตรวุฒิ อิ่มชมชื่น ผอ.กศน.อำเภอนาด้วง มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลท่าสวรรค์ ดำเนินการจัด​และส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ​ กิจกรรมการ“การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ “ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสวรรค์ จังหวัดเลยตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

.
.
.
.