หัวข้อข่าว : 21 ก.ค. 2564 นางรัศมี รัตนแสนศรี ผอ.กศน.อำเภอศรีสงคราม ประชุมออนไลน์ผ่านระบบZoom ประจำสัปดาห์เพื่อมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เพื่อนำสู่การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมลำน้ำสงคราม กศน.อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอศรีสงคราม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


21 ก.ค. 2564 นางรัศมี รัตนแสนศรี ผอ.กศน.อำเภอศรีสงคราม ประชุมออนไลน์ผ่านระบบZoom ประจำสัปดาห์เพื่อมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เพื่อนำสู่การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมลำน้ำสงคราม กศน.อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

.
.
.
.