หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลแวงน่าง จัดการเรียนการสอน และจัดโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผ่านทางระบบออนไลน์
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


20 กรกฏาคม 2564 กศน.ตำบลแวงน่าง โดยนางสาวนรินกานต์ เพียรวิพัฒน์ ครู กศน.ตำบลแวงน่าง จัดการเรียนการสอน และจัดโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผ่านทางระบบออนไลน์

.
.
.
.