หัวข้อข่าว : ร่วมนิเทศออนไลน์ (รอบระยะ 6 เดือนหลัง) ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ของสถานศึกษาในสังกัด ณ พื้นที่ กศน.อำเภอแม่ทา ผ่านระบบ Microsoft Teams
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวเรณู ลีสุวรรณ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ มหาไม้ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวทรัสตี สุวรรณทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา นิเทศออนไลน์ (รอบระยะ 6 เดือนหลัง) ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ของสถานศึกษาในสังกัด ณ พื้นที่ กศน.อำเภอแม่ทา ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมี นางอัมพวัน ประพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอแม่ทา เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

.
.
.
.