หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลแวงน่าง เข้าร่วมประชุมการประเมินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แวงน่าง
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 08:30 น. นางสาวนรินกานต์ เพียรวิพัฒน์ ครู กศน.ตำบลแวงน่าง เข้าร่วมประชุมการประเมินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แวงน่าง โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านโนนเพ็ก ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม

.
.
.
.