หัวข้อข่าว : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ 7 กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ควรต้องฉีดวัคซีนโควิด 19
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยนายสมาน กลมกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามชัย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้ บรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง 7 กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ควรต้องฉีดวัคซีนโควิด-19

.
.
.
.