หัวข้อข่าว : ประชุมถอดบทเรียน
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ประชุมถอดบทเรียน เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวนูเรฮา บือซา ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน ประชุมเพื่อถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) และการจัดกิจกรรมในห้วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อีกทั้งเพื่อติดตามการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และชี้แจงข้อราชการต่างๆให้บุคลากรในสังกัดให้ได้รับทราบ ณ กศน.อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

.
.
.
.