หัวข้อข่าว : โครงการ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน Digltal Litercy หลักสูตรการค้าออนไลน์
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอท่าอุเทน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2564 กศน.อำเภอท่าอุเทน โดย กศน.ตำบลรามราช ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน Digltal Litercy หลักสูตรการค้าออนไลน์ โดยนางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน มอบหมายให้นางสาวมัศศะการรินทร์ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของประชาชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตอบสนองต่อบริบทของสังคมและชุมชน ในช่วงการแพร่ระบาของเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) โดยมีนักศึกษา ประชาชน และผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมฯจำนวน 25 คน ณ หมู่ 6 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

.
.
.
.