หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอท่าอุเทน ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมห้องสมุดฯ ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2564 กศน.อำเภอท่าอุเทน นำโดยนางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอท่าอุเทน ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมห้องสมุดฯ ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

.
.
.
.