หัวข้อข่าว : ประชุ่มกศนอำเภอคีรีมาศ
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา09.00นประชุมโดยนางริสา วัฒนะรัตน์ผ อ กศนอำเภอคีรีมาศเพื่อทราบข่าวสารและงานที่ได้รับหมอบหมาย

.
.
.
.