หัวข้อข่าว : ตรวจ เยี่ยมด่าน โควิดตำบลทุ่งหลวง
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 16 กรกฏาคม 2564 นางพรสวรรค์ อาคมวัฒนะครูกศนตำบลทุ่งหลวงพร้อมด้วยนางสาวแสงทอง นาโตนดครูศรชตำบลทุ่งหลวงได้ออกนิเทศกลุ่มจุดตรวจโควิดที่หน้าโรงเรียนอนุบาลวัดบึง

.
.
.
.