หัวข้อข่าว : พบกลุ่มนักศึกษาศึกษา
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.ตำบลศรีสมเด็จ จัดกิจกรรมการเรียนรู้(พบกลุ่ม) ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลศรีสมเด็จ แบบออนไลน์ ในรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ตอนท้ายชั่วโมงได้ให้ผู้เรียน ทำแบบทดสอบหลังเรียนแบบออนไลน์ เพื่อวัดผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควบคู่กันไป โดยมี อ.แววตา ถวิล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน นิเทศทางออนไลน์กำกับดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ในวันที่ ุ17 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564 ณ. กศน.ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1086578201421155&set=a.4251762681569342

.
.
.
.