หัวข้อข่าว : ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการและการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. นางสาวเรณู ลีสุวรรณ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวทรัสตี สุวรรณทา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการและการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2564 ตั้งแต่ ณ ห้องประชุมอนันตยศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลำพูน

.
.
.
.