หัวข้อข่าว : โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กศน.ตำบลตะกุดไร ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมที่ 2 โครงการการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สถานที่ บ้านหนังสือชุมชน ม. 8 บ้านร่องกอก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายบดินทร์ หล้าคำมี ตำแหน่งพัฒนากร วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการสาธิตการทำฮอร์โมนไข่เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน

.
.
.
.