หัวข้อข่าว : วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 นายพรศักดิ์ ธรรมวานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มอบหมายให้นายไกรสร ไทยแสนทา ครูผู้ช่วย และนายทวี ชัยมุงคุณ นายช่างไฟฟ้า เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาส
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 นายพรศักดิ์ ธรรมวานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มอบหมายให้นายไกรสร ไทยแสนทา ครูผู้ช่วย และนายทวี ชัยมุงคุณ นายช่างไฟฟ้า เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตในรูปแบบ ONLINE ผ่านระบบ ZOOM

.
.
.
.