หัวข้อข่าว : ✅[ข่าวศรช.ตำบลทุ่งเสลี่ยม] อบรมดิจิทัล
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้จัดอบรม ดิจิทัลเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในส่วนนี้เป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า โปรแกรม Microsoft Powerpoint (ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พ้อย) เป็นโปรแกรทมที่มีเครื่องมือมากมาย เอาไว่สำหรับการนำเสนองาน การสร้างเกมส์ โดยวิทยากรสอนให้รู้จักเครื่อมือการสร้าง

.
.
.
.