หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอน้ำเกลี้ยง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตรการทำเจลล้างมือ”
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในวันจันทร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางธนัญชกร ดวงดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำเกลี้ยง มอบหมายให้ นายทักษิณา ศิรินัย ครู กศน.ตำบลตองปิด และนายอชิระ อุทธาพงษ์ ครู กศน.ตำบลน้ำเกลี้ยง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ “กลุ่มสนใจไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง” หลักสูตรการทำเจลล้างมือ ณ พื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ และมอบหมายให้นายวชรกฤช ยุพิน บรรณรักษ์ปฏิบัติการ ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด

.
.
.
.