หัวข้อข่าว : โครงการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อมีอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแฟนซีเพื่อการจำหน่าย จำนวน 10 ชั่วโมง
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นางสุรีย์ภรณ์ ศรีคำ ครู กศน.ตำบลดงมะดะ จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อมีอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแฟนซีเพื่อการจำหน่าย จำนวน 10 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 8 คน ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 ณ กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชน เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ และมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ชีวิตให้ดีขึ้น กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

.
.
.
.