หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลดงมะดะ จัดกิจกรรมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อมีอาชีพ สร้างรายได้ กศน.ตำบลดงมะดะ หลักสูตร การทำเจลล้างมือต้านโรคโควิด-19 จำนวน 3 ชั่วโมง
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นางสุรีย์ภรณ์ ศรีคำ ครู กศน.ตำบลดงมะดะ จัดกิจกรรมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อมีอาชีพ สร้างรายได้ กศน.ตำบลดงมะดะ หลักสูตร การทำเจลล้างมือต้านโรคโควิด-19 จำนวน 3 ชั่วโมง ในวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านป่าก่อพัฒนา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

.
.
.
.