หัวข้อข่าว : โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงไก่งวง 33 ชั่วโมง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอท่าอุเทน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฏาคม 2564 กศน.อำเภอท่าอุเทน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงไก่งวง 33 ชั่วโมง โดยนางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน มอบหมายให้นางประภารัตน์ บุพศิริ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของประชาชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตอบสนองต่อบริบทของสังคมและชุมชน ในช่วงการแพร่ระบาของเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) โดยมีนักศึกษา ประชาชน และผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมฯจำนวน 9 คน ณ บ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

.
.
.
.