หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอท่าอุเทน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 กศน.อำเภอท่าอุเทน นำโดยนางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน นางปิ่น เสนาสี ตำแหน่งครู และนางสาวหทัยชนก พาชอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีข้อราชการสำคัญ และนโยบายการดำเนินงานที่จะแจ้งให้บุคลากรในสังกัด ทราบ และนำไปสู่การปฎิบัติเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม และพัฒนาการดำเนินงานจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงานนกศน.จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าอุเทน ประชุมฯ รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

.
.
.
.