หัวข้อข่าว : วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง และบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง รับการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากคณะนิเทศก์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ณ กศน.อำเภอบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง และบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง รับการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากคณะนิเทศก์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ณ กศน.อำเภอบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.