หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลแวงน่าง จัดกิจกรรมโครงการ การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. กศน.ตำบลแวงน่าง จัดกิจกรรมโครงการ การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ โดยมี น.ส.นรินกานต์ เพียรวิพัฒน์ ครู กศน.ตำบล และนางกฤษณา วรรณโน ครู ศรช. เป็นวิทยากร ณ บ้านหนองโพด หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม

.
.
.
.