หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลโคกสีทองหลาง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 กศน.ตำบลโคกสีทองหลาง นำโดย นางสาวปริฉัตร จันทวะฤทธิ์ ครู กศน.ตำบล และนางสาวธนาพร จันทร์ยาง ครู ศรช. ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จึงจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดคือ การจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand การเรียนที่บ้าน โดยมอบสื่อพัฒนาผู้เรียนตามบ้านนักศึกษาและมีการให้คำแนะนำ ณ ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

.
.
.
.