หัวข้อข่าว : จัดการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตำบลหนองละลอก
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวอัมพร มนต์ประสิทธิ์ ครู กศน.ตำบลหนองละลอก จัดการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตำบลหนองละลอก ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบ On-line โดยใช้โปรแกรม Google Meet และรูปแบบ On-site ณ กศน.ตำบลหนองละลอก หมู่ที่ ๕ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

.
.
.
.