หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 26 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภายใต้โครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยนางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ได้มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลทั้ง 7 ตำบล จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ กศน.ตำบล ได้รับการนิเทศจากคณะนิเทศ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ นำโดย นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ นางภัศราภรณ์ ชิดทอง ตำแหน่ง ครู และนายศรรักษ์ โอ้น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

.
.
.
.