หัวข้อข่าว : นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายสมบูลย์ คอยอาสา ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์ (เครื่องล้างหอยเอนกประสงค์) ให้กับนักศึกษา
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


25 มิถุนายน 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายสมบูลย์ คอยอาสา ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์ (เครื่องล้างหอยเอนกประสงค์) ให้กับนักศึกษา #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

.
.
.
.