หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลแวงน่าง จัดกิจกรรมโครงการอบรมสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล(โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล)
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น.กศน. ตำบลแวงน่าง โดยนางสาวนรินกานต์ เพียรวิพัฒน์ ครู กศน.ตำบลแวงน่าง และนางกฤษณา วรรณโน ครู ศรช. จัดกิจกรรมโครงการอบรมสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล(โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล) ได้รับการนิเทศจาก นายศุภชัย วันนิตย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองฯ และ นายเมธี สวาทพงษ์ บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมที่ศาลาอเนกประสงค์​ บ้านดอนบม ม.6 ต.แวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม

.
.
.
.