หัวข้อข่าว : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบ QR Code วัน ต่อต้านยาเสพติด
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยนายสมาน กลมกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามชัย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้ บรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2564

.
.
.
.