หัวข้อข่าว : ิวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. นางจิดาภา อมาตยกุล ครูกศน.ตำบลหนองเหล็ก และ นางภรณ์ทิพย์ สิงหาบุตร ครูศรช.บ้านดู่เหนือ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการศึกษาพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ(โครงการ1อำเภอ1อาชีพ) วิชา
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. นางจิดาภา อมาตยกุล ครูกศน.ตำบลหนองเหล็ก และ นางภรณ์ทิพย์ สิงหาบุตร ครูศรช.บ้านดู่เหนือ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการศึกษาพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ(โครงการ1อำเภอ1อาชีพ) วิชาการทำสบู่สมุนไพร จำนวน 3 ชั่วโมง ผู้เรียนจำนวน 6 คน ณ บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองเหล็ก

.
.
.
.