หัวข้อข่าว : วันที่ 24 มิถุนายน 2564 กศนอำเภอพนาได้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง"แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง"(หมู่บ้านอยู่เย็น)ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านไม้กลอนหมู่ที่ 1ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 24 มิถุนายน 2564 กศนอำเภอพนาได้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง"แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง"(หมู่บ้านอยู่เย็น)ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านไม้กลอนหมู่ที่ 1ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

.
.
.
.