หัวข้อข่าว : วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรจักสาน ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนบาก ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรจักสาน ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนบาก ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.