หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอท่าอุเทน ข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอท่าอุเทน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วย นางสาวปิ่น เสนาสี ตำแหน่ง ครู และนางสาวหทัยชนก พาชอบ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

.
.
.
.