หัวข้อข่าว : วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง นิเทศการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ google classroom ของ กศน ตำบล หนองแวงและตำบลโพนทอง ณ กศน อำเภอบ้านแพง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง นิเทศการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ google classroom ของ กศน ตำบล หนองแวงและตำบลโพนทอง ณ กศน อำเภอบ้านแพง

.
.
.
.