หัวข้อข่าว : วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง และ บุคลากร นำนักศึกษา และผู้นำจิตอาสา เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันในกิจกรรม กศน.ชาเลนส์ ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง และ บุคลากร นำนักศึกษา และผู้นำจิตอาสา เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันในกิจกรรม กศน.ชาเลนส์ ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

.
.
.
.