หัวข้อข่าว : บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาระบบด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน 2564 บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาระบบด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3-4 ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

.
.
.
.