หัวข้อข่าว : โครงการอบรมหลักสูตร จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 7 โดยมีท่านนายอำเภอเรณูนคร เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2564 มีกศน.อำเภอเรณูนคร และ กศน.อำเภอปลาปาก เข้าร่วมอบรม ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.