หัวข้อข่าว : ประชุมรูปแบบออนไลน์
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


คณะครู และบุคลากร กศน. อ.เรณูนคร ประชุมรูปแบบออนไลน์ โดยมีนางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.กศน.จังหวัดนครพนม เป็นประธาน ประจำเดือน มิ.ย. 2564 ครั่งที่ 6/2564 วันที่ 8 มิ.ย. 2564 ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม

.
.
.
.