หัวข้อข่าว : ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง และ บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านแพง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง และ บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านแพง

.
.
.
.